WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba! Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Merhaba! Randevu ve diğer talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden doğan anlaşmazlıkları konu edinen hukuk dalına, İş Hukuku denilmektedir. İşçi ve işveren sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu tür davalar, İş Mahkemelerinde görülür fakat İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde bu davalar,  İş Mahkemesi sıfatı Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. İş Kanununda hem işçiyi hem de işvereni koruyan özel düzenlemeler mevcuttur. 

Genel olarak, işçi ücretleri, işçi hakları, çalışma koşulları, işveren ile işçi ilişkileri, toplu sözleşme, grev hakkı ve bireysel sözleşme, İş Hukuku kapsamında ele alınan dava konularıdır. Bu davalar için uzmanlaşan avukatlar, İş Hukuku avukatlarıdır. Maral  Hukuk Bürosunun bu alanda uzman avukatları, müvekkilinin herhangi bir hak kaybına mahal vermemektedir. Aynı zamanda iş hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.

İhbar Tazminatı Nedir?

İşçi, istisnai durumlar haricinde, işten çıkmadan önce işten ayrılacağını işverene bildirmelidir. Aynı şekilde, işveren de işçinin iş sözleşmesini sonlandıracaksa işçiye bildirim yükümlülüğü vardır.

Bu ihbar süreleri, işçinin işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak değişmektedir. 

İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

Yasal olarak; bir iş yerinde

  • 6 aydan az çalışmış bir işçiye iş akdinin fesih edildiğinin bildirilmesi, 2 hafta evvel yapılmalıdır.
  • Aynı iş yerinde, 6 ay ile 1,5 yıla kadar çalışmış bir işçinin sözleşmesi fesihten 4 hafta öce bildirilmesi,
  • Aynı iş yerinde, 1,5 yıldan, 3 yıla kadar çalışmış olan işçiye iş akdinin fesih edileceği, 6 hafta önceden bildirilmesi gerekmektedir.

Bu fesih süreleri, kanunla belirlenmiş olup işçi lehine arttırılabilir ancak azaltılamayacaktır. İşveren işçiye, yasalarla belirlenmiş süre dahilinde haber vermeden, işçinin işine son verirse, işçi ihbar tazminatına hak kazanır.

Bu noktada İş Mahkemesinde, işçinin adına gerekli prosedürleri yerine getiren İş Hukuku avukatı, sürecin kısalmasını sağlamaktadır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin en temel haklarından biridir.

İşçinin kıdem tazminatı hakkını kaybetmemesi için uzman bir iş hukuku avukatına danışması yararına olacaktır. Zira kıdem süresinin başlangıcı, sonu ve niteliği konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan işçi, iş sözleşmesinin feshi halinde kıdem tazminatsız işten ayrılabilmektedir. 

Çalışanın bazı durumlarda istifa etmesi halinde de kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bunlar,

  • Sağlık sebepleri,
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,
  • Zorlayıcı sebepler, olarak belirtilmiştir.

Ayrıca, kıdem tazminatı adından anlaşılacağı üzere, işçinin kıdemine göre hesaplanır. Bir işçinin kıdeme hak kazanabilmesi için, aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışıyor olması gerekmektedir.

Bunlarla beraber,

  • Askerlik
  • Evlilik
  • Emeklilik,
  • Vefat

Gibi durumlarda kişi kıdem tazminatına hak kazanır.

İş Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Bizler, Hukuk Bürosu olarak, mevzuata hakim uzman avukatlarımızla, müvekkilimizin hak kaybının önüne geçiyor ve mahkeme sürecinin uzamasına engel oluyoruz.

KAMUOYUNA DUYURU!

Adımı ve fotoğrafımı kullanarak sizi arayan, hakkınızda icra takibi başlatıldığını ileri sürerek sizden para talep eden dolandırıcılara itibar etmeyiniz.

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde resmi internet sitemizde yer alan hukuk büromuza ait 0212 543 76 39 numaralı hattan bizimle iletişime geçilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımla,

Av. Maşallah MARAL